ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

פרוטוקול ועדת התקשרויות לשנת 2021 מספר 13 מיום 31/08/2021פרוטוקול ועדת התקשרויות לשנת 2021 (אקסל)

בקובץ זה:

 1. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-13 מתאריך: 31/08/2021
 2. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-12.1 מתאריך: 12/08/2021    
 3. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-12 מתאריך: 12/08/2021
 4. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-11 מתאריך: 20/07/2021
 5. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-10.1 מתאריך: 05/07/2021
 6. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-10 מתאריך: 30/06/2021
 7. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-08 מתאריך: 25/05/2021
 8. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-07 מתאריך: 13/04/2021
 9. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-06 מתאריך: 04/04/2021    
 10. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-05 מתאריך: 23/02/2021
 11. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-04 מתאריך: 16/02/2021
 12. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-03 מתאריך: 03/02/2021
 13. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-02 מתאריך: 25/01/2021
 14. פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 2021-01 מתאריך: 06/01/2021