תיק תושב
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

תיק תושב

תיק תושב מאפשר באמצעות ממשק ידידותי קבלת מידע אישי לשרותים השונים והמגוונים ממערכות הרשות. השירות דורש הרשמה למערכת תיק תושב והזדהות כמנוי.

 

» לחצו למעבר למערכת תיק תושב

 

*המפורט בתיק התושב שבאתר האינטרנט אין בו כדי להוות מידע ממצה וכולל שיש בו כדי לחייב מאן דהוא .

בכל מקרה בו מבקש התושב להסתמך על המידע, חלה עליו החובה לערוך בירור יסודי וממצה של כל היתרות שנצברו לחובתו בספרי העירייה ולקבל בכתב אישורים מתאימים.

 

לוח מרקט כפר-סבא
האפליקציה של עיריית כפר-סבא
דלג לתוכן העמוד