שקיפות סביבתית
דלג על תפריט ראשי- עיר ירוקה
תפריט ראשי- עיר ירוקה
דלג על עיר ירוקה
עיר ירוקה
עצור

עיר ירוקה

דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

שקיפות סביבתית

עיריית כפר סבא פועלת בשקיפות מלאה בכל מה שנוגע לנושאי איכות הסביבה.

 

תקנה 2 לתקנות חופש המידע קובעת, שכל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי.
» קישור לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009 

 

להלן ריכוז הנתונים המתעדכנים בתחומי פעילות האגף לאיכות הסביבה והיחידה האיזורית:

 

פסולת

איכות המים

איכות המים דיווח תקופתי אפריל-יוני 2014
איכות המים דיווח תקופתי אפריל-יוני 2014
איכות המים דיווח תקופתי ינואר-מרץ 2014
איכות המים דיווח תקופתי יולי-ספטמבר 2013
איכות המים דיווח תקופתי אפריל-יוני 2013
איכות המים דיווח תקופתי ינואר-מרץ 2013
איכות המים דיווח תקופתי אוקטובר-דצמבר 2012
איכות המים דיווח תקופתי יולי-ספטמבר 2012
איכות המים דיווח תקופתי אפריל-יוני 2012
איכות המים דיווח תקופתי ינואר-מרץ 2012
איכות המים דיווח תקופתי אוקטובר-דצמבר 2011
איכות המים דיווח תקופתי יולי-ספטמבר 2011
איכות המים דיווח תקופתי אפריל-יוני 2011
איכות המים דיווח תקופתי ינואר-מרץ 2011
איכות המים דיווח תקופתי אוקטובר-דצמבר 2010
דוחות איכות מי שתייה באתר מפעל המים
תעלות ניקוז

פקיד היערות

רעש

אנטנות סלולריות

מפגעים סביבתיים

פורום ה-15 אמנה להגנת האקלים

איכות אויר

פרוטוקולים

מיחזור האשפה מתחיל בבית
דלג לתוכן העמוד