אברהם קאלש

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
כ' באדר תשמ"ח, 9.3.88
 
עלה ארצה מסוריה בשנת 1945. עוד טרם עלייתו, פעל בתנועה הציונית בהדרכת נוער ובמילוי תפקידים מחתרתיים שהטילו עליו השליחים מישראל.
זמן קצר לאחר עלייתו לארץ הגיע לכפר סבא ועבד כפועל בפרדסים. בסוף שנת 1950, כשהגיעה לכפר סבא העליה הגדולה, הוטל על אברהם הטיפול בעולים החדשים. למרות התנאים, שהיו קשים מאוד, עשה זאת אברהם במסירות ובנאמנות.
גם אחרי שהעולים מצאו קורת גג בשיכון קפלן, שיכון עליה ושיכון גאולים המשיך לטפל בהם במסירות רבה. בשנת 1954 הוטל על אברהם ללוות אוניות עולים, ממקום ריכוזם בחוץ לארץ, לחופי הארץ והעברתם למקומות הקליטה.   באותה שנה נבחר אברהם קאלש כחבר המועצה המקומית וכחבר ההנהלה וכיהן בתפקיד זה שנים רבות. במלחמת יום הכיפורים שכל את בנו אלי ז"ל.
רבים מתושבי השכונות נעזרו באברהם קאלש, שהקדיש מכוחו וממרצו לקליטתם ולהשתרשותם בארץ.
ועל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-40 למדינת ישראל וה-85 לכפר סבא.