מנהל כספים / גזברות
personגזבר העירייה צביקה דוידי
personטלפון 09-7649127
personכתובת רחוב ויצמן 135
personשעות פעילות קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

*לפניות בנושא ארנונה וגביה, יש לפנות למוקד הכנסות העירייה בטל' 1700-700-253

אודות אגף הכספים

המערך הכספי אמון על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות הרשות המקומית וניהולם הנכון על פי הדין ולתועלת תושבי העיר ושאר לקוחות העירייה.
בפניכם מכלול המידע והשירותים הניתנים באתר זה כחלק משרותי המערך הכספי. 
כמו כן, באפשרותכם לעיין בדו"חות הכספיים השנתיים של העירייה ובתקציבה השוטף .
אנו מקווים כי המידע והשירותים הניתנים באתר זה יסייעו ויקלו את ההתקשרות עם העירייה בעניינים הכספיים.

בחרו נושא: