אגף תכנון אסטרטגי ושיתופיות
personמנהלת האגף אופירה מור מזרחי
personטלפון 09-7649172
personכתובת משה דיין 30
personשעות פעילות קבלת קהל בתיאום מראש לבעלי תו ירוק בלבד

סמדר אדרעי
מנהלת מדור ניתוח סטטיסטי ומדדים
09-7649273
מאיה בר לב
מנהלת מדור שיפור תהליכים ודיגיטציה
09-7636595
הילה לוי
מנהלת מדור תכניות עבודה
09-7636595
מעיין סנה
מ"מ מנהל מדור – ניהול מוצר BI

אודות האגף:

העשייה העירונית מחייבת מימוש תפיסה כוללת של בעלי תפקידים מתחומים שונים כמעט לכל משימה, הן בתהליכים אסטרטגיים והן בפעילות השגרה. "חכמת המונים" ארגונית הנה מרכיב חיוני לקידום יעדי הרשות.

האגף לתכנון אסטרטגי ומיצוי משאבים הוקם כגורם מטה להובלה וליווי של תהליכי תכנון אסטרטגי ויישום מתודולוגיה שיתופית ומינוף הזדמנויות בארגון.

תפקידו של האגף מתמקד בשלושה נושאים מרכזיים:

 1. פיתוח ויישום מתודולוגיה של שיתופיות ומינוף הזדמנויות:

  • הובלה וליווי של תהליכי תכנון אסטרטגי.

  • שיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין אגפי העירייה, החברות העירוניות וגורמי חוץ.

  • קידום תרבות ארגונית מקדמת שיתופיות.

  • הטמעת תפיסת פעולה רוחבית, אינטגרטיבית ורב תחומית באמצעות פיתוח צוותי עיר משימתיים.

  • ריכוז עבודת מטה וסיוע בגיבוש מדיניות פיתוח ארוכת טווח על פי נושאים שונים. הצבת יעדים, מטרות וקביעת מדדי הצלחה.
    

 2. ניהול תכניות עבודה, מדידה ובקרה:

  • פיתוח והטמעת תכניות עירוניות ביניהן; תכניות אב, תכנית לפיתוח האוכלוסייה בעיר.

  • פיתוח ואחריות על כלי מדידה בארגון.

  • מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה ביחידות ברשות.

  • מעקב אחר השפעות תכניות אסטרטגיות ברשות.
    

 3. ניהול ידע, מחקר ומידע סטטיסטי:

  • יצירת מערכת מידע עדכני כבסיס לקבלת החלטות בפיתוח מענים לצרכים משתנים.

  • גיבוש תפיסת הפקת לקחים עירונית – הגדרה, הטמעה, העברה, ניהול ואחזור לקחים.

  • ניהול מערך הידע, המידע והנתונים של הארגון.

  • אפיון פעילות וצרכי האוכלוסייה ברשות: זיהוי הזדמנויות, מגמות ומשאבים.

  • בניית מאגרי מידע (מחקרים, סקרים).