אגף תכנון אסטרטגי ושיתופיות
personטלפון 09-7649172
personכתובת משה דיין 30
personשעות פעילות משרדי העירייה שבו לקבלת קהל פרונטלית, בהצגת תו ירוק ובתיאום מראש.

סמדר אדרעי
מנהלת מדור ניתוח סטטיסטי ומדדים
09-7649273
מאיה בר לב
מנהלת מדור שיפור תהליכים ודיגיטציה
09-7636595
הילה לוי
מנהלת מדור תכניות עבודה
09-7636595
מעיין סנה
מ"מ מנהל מדור – ניהול מוצר BI

אודות האגף:

העשייה העירונית מחייבת מימוש תפיסה כוללת של בעלי תפקידים מתחומים שונים כמעט לכל משימה, הן בתהליכים אסטרטגיים והן בפעילות השגרה. "חכמת המונים" ארגונית הנה מרכיב חיוני לקידום יעדי הרשות.

האגף לתכנון אסטרטגי ומיצוי משאבים הוקם כגורם מטה להובלה וליווי של תהליכי תכנון אסטרטגי ויישום מתודולוגיה שיתופית ומינוף הזדמנויות בארגון.

תחומי אחריות של האגף:

תחום מדידה, מחקר ונתונים

 • בניית מערכת מדידה למנהלים לקידום קבלת החלטות והגדרת מדיניות, בדגש על מדידת תשומות (במשאבים ובכח אדם), תפוקות והגדרת יעדים ומדידת תוצאות
 • הקמת DWH - תהליך אסטרטגי פנים ארגוני. הקמת תשתית טכנולוגית לניהול מידע על תושבי העיר
 • ביצוע מחקרים וסקרים
 • ניתוח אד הוק בדגש על ROI לקידום פרויקטים
 • פיתוח כלי עבודה במערכת BI- דשבורדים ניהוליים

תחזית דמוגרפית

 • חיזוי מגמות דמוגרפיות לאוכלוסיית הילדים במערכת החינוך, על פי גילאים וזרמי חינוך, כחלק מתהליך תכנון קצר וארוך טווח, לטובת מיצוי וגיוס משאבים מיטבי, הכולל הגשת תכנית בינוי למשרד החינוך לצרכי הכרה

תחום שיפור תהליכים ודיגיטציה

 • עיצוב וקידום תהליכי עבודה מבוססים טכנולוגיה, דיגיטציה ורובוטיקה- או"ש
 • קידום תהליכים ארגוניים העוסקים בתכנון והבטחת איכות, תהליכי העבודה התפעוליים ואיכות המוצר והשירותים בארגון.
 • איפיון תהליכים ושירותים מבוססי מדידה ושיטתית (כגון: שיפור איכות השירות, ייעול תהליכי עבודה, זיהוי הזדמנויות, מגמות ואיגום משאבים)
 • בניית כלי ליצירת תמונת מצב עירונית, ניהול ושיתוף מידע, ידע ופרויקטים בעירייה
 • היערכות והכנה לבניית תכנית אב דיגיטלית- ארגוני ואורבני
 • קידום מדיניות שקיפות עירונית והמשך ניהול פרויקט Data City
 • קידום והטמעת פלטפורמת למדידת אמון התושבים

תכנון תכניות עבודה ואב

 • אגף תכנון אסטרטגי ושיתופיות, מוביל שינוי מהותי בתחום של שיתופי פעולה ושותפויות, בשתי רמות: הרמה התפיסתית והרמה הפרקטית– הטמעת כלים לניהול שיתופי פעולה וממשקים עפ"י מתודולוגיה סדורה.
 • תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה חד ורב שנתית (מקושרת תקציב)
 • פיתוח, הטמעת תכניות עירוניות; תכניות אב, תכניות עבודה, קידום פעולות צוותי עיר; פורום אירועים, פורום קהילה, פורום תחזוקה וחזות העיר
 • מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה ביחידות ברשות
 • מעקב אחר השפעות תכניות אסטרטגיות ברשות
 • פיתוח וקידום תכנית אב/אסטרטגיה ותכנון רב שנתי בתחומים שונים; פיתוח והטמעת מודל לניהול קהילה, גינות ציבוריות ומתקני משחק, תכנית אב לגיל הרך, תשתיות, תכנית אסטרטגית אפס פסולת, תכנית לשינוי אקלים, תכנית אב להתמודדות עם הקורונה ועוד

מידע נוסף: