מיקום: גן הזיכרון

מין: Pinus pinea (נקרא גם אורן הגלעין או אורן הסלע)

משפחה: אורניים Pinaceae

ירוק עד/ נשיר: ירוק עד

מועד פריחה: אביב

מוצא: צפון הים התיכון

אכיל/לא אכיל: כן

אורן הצנובר מצבי פריחה שונים

מידע בוטני

עץ מחטני בעל צורת מטרייה המגיע לגובה של 25 מ'. קליפת הגזע מחוספסת. העץ מפריש שרף, העלים מחטניים. הפרחים חד מיניים מואבקים ברוח. הזרעים הם הצנוברים ידועים בשם פיניונס טובים לאכילה. הצנוברים מבשילים בשנה השלישית מאז ההאבקה. זמן הבשלתם ארוך יותר מכל אורן אחר.  

מידע היסטורי

בשנות החמישים היה מראהו של גן הזיכרון בכפר סבא שונה מכפי שהוא היום. ב-1954 הוקמה בגן אנדרטה לבני כפר סבא שנפלו במלחמת הקוממיות ובסוף שנות החמישים או בראשית שנות הששים ניטעו עצים שונים ביניהם אורן הצנובר. בתמונה דלהלן נראים ילדי כפר סבא בטקס יום הזיכרון 1966 וברקע עצים שונים אשר ניטעו בגן.

טקס יום הזיכרון בשנת 1966

 

עצים בגן הזיכרון