אזרחי הכבוד של העיר כפר-סבא

  • פנחס ספיר
  • גולדה מאיר
  • מרדכי סורקיס
  • ד"ר יוסף בורג
  • חיים הרצוג
  • יצחק רבין
  • עזר ויצמן
  • שמעון פרס
  • טובה גלר
  • יצחק ולד