טקס הענקת אות יקיר כפר סבא לגב' אילנה ברנע, התקיים בתאריך 27/03/2012.