פרטי הזכאות להנחה

הנחת אסירי ציון
ניתנת לתושב הממציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין נושא 1 קוד 17, וקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה.

שיעור ההנחה

  • עד 100% עד 100 מ"ר מגודל הדירה- ההנחה תיתן לתושב הממציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין נושא 1 קוד 17, וקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה.

  • עד 66% עד 4 נפשות בדירה בגין 70% מ"ר .
                מעל 4 נפשות בדירה בגין 90 מ"ר .

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
  • נמסרו מסמכים להוכחת זכאותו מכל מקור שהוא : מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכדומה.
  • הוגשה בקשה חתומה. 

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות