אריה שרייבמן

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
כ' באדר תשמ"ח, 9.3.88

הגיע ארצה כילד בשנת 1920. בשנת 1926 התיישבה המשפחה בכפר סבא. אריה היה ממארגני ומפעילי החברה הצעירה של כפר סבא דאז, בערבי הווי ותרבות.
היה בין מקימי "הפועל" בכפר סבא וכיהן גם כמזכיר הפועל. חבר בוועדת התרבות של הפועלים ובין מקימי החוג הדרמטי והמקהלה, באותם ימים.
ב-1929 גויס ל"הגנה". נשלח לקורס המפקדים הראשון והיה פעיל ב"הגנה" עד הקמת המדינה. היה פעיל בארגון עובדי האריזה ולוחם לעבודה עברית. בשנת 1942 הצטרף כחבר לוועדה החקלאית של כפר סבא ועשה רבות לביסוס החקלאות.
בהיותו אמן-צייר יזם התכנסויות של ציירי ופסלי השרון ואף הביא להקמת איגוד אמני השרון.   מעת לעת הוא מציג את עבודותיו בציור ובפיסול.
פעילותו הציבורית החלה בגיל צעיר, ומצאה את ביטויה הן בשטח החקלאי והן בשטח הרוחני, לרווחת הציבור ולקידום העיר.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-40 למדינת ישראל וה-85 לכפר סבא.