בניה ירוקה בעיר ירוקה

איתור מבנים בבנייה ירוקה לפי תקן ישראלי 5281:

לאיתור מבנים בבנייה ירוקה באתר המשרד להגנת הסביבה

מידע אודות בניה ירוקה עפ"י התקן הישראלי לבנייה בת קיימא (בניה ירוקה) (ת"י 5281):

מדיניות הועדה המקומית לדרישות בניה ירוקה (2022)

אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה כפר סבא  (2014)

למעבר למידע על תקני בנייה ירוקה באתר המשרד להגנת הסביבה