ששון טרבלסי, יו"ר
מייל: sostr555@gmail.com
טלפון: 050-2023527

שמעון מויאל
ממונה שאינו בעל זכות הכרעה
מייל: 
alfe.m@m-datit.org
טלפון: 050-4036018