הגשת בקשה להכרה בזוגיות בעיריית כפר סבא

עיריית כפר סבא דוגלת בסובלנות, קבלה והכלה ומתוך כך מכירה בשוויון בין תושביה באשר הם.

בהיעדר הכרה רשמית של מדינת ישראל, עיריית כפר סבא מעוניינת להכיר בזוגות שאינם נשואים ע"פ חוק, אך מנהלים משק בית משותף ומעוניינים בכך, כזוגות ידועים בציבור לצורך קבלת הטבות והנחות עירוניות שונות הניתנות לזוגות נשואים.

דוגמאות להטבות / זכויות:

 • הכרה עירונית.
 • ארנונה – משרתי/ות מילואים, מקבלי/ות קצבאות (ככל שאחד/ת מבני/ות הזוג זכאי/ת להנחה ע"פ דין היא תינתן במלואה ולא יחסית כפי שנהוג בדירת שותפים).
 • תו חניה - עפ"י חוק עזר לכפר סבא.
 • תאגיד עירוני תרבות ופנאי – הנחה מילד שני ומעלה, במידה וניתנת.

דגשים:

 • הכרה זו לא תסתור חוק קיים. במקרה של סתירה, החוק גובר.
 • זוגות שיירשמו לא יוכלו להמשיך וליהנות מהטבות והנחות שניתנות להורים עצמאיים (לדוגמה הנחה בארנונה).
 • תוקף האישור עד 5 שנים.
 • במידה ומי מהמבקשים מעוניין בביטול האישור, יש למלא טופס בקשה לביטול אישור בדבר זכאות להנחות והטבות עירוניים לזוגות ידועים בציבור.
 • לצורך קבלת אישור לרישום זוגות שאינם נשואים ומנהלים משק בית משותף שיאפשר מימוש זכויות יש למלא בקשה בטופס המקוון.

הגשת הבקשה:

טופס בקשה להכרה בזוגיות

יש לצרף המסמכים הבאים:

 • צילום תעודות זהות כולל ספח עם כתובת בכפר סבא של מגיש/ת הבקשה.
 • צילום תעודות זהות כולל ספח של בן/ת הזוג.
 • תצהיר עו"ד המאשר ניהול משק בית משותף:
  להורדת נוסח התצהיר לחצו כאן
  לחילופין, ניתן לצרף את התצהיר של ארגון "הויה".

לאחר קבלת הבקשה באגף הכנסות, תיבדק הזכאות ויונפק אישור זוגיות- ידועים בציבור, אשר יישלח למבקש/ת הבקשה באמצעות דואר רשום.

*המעוניינים/ות בביטול הבקשה, באפשרותם/ן למלא טופס ביטול בקישור הבא