בקשות לקבלת רישיון לקיום אירוע יש להגיש מול משטרת ישראל:

לחצו כאן למעבר לאתר משטרת ישראל