ברוך פריבר

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
מוצ"ש ב' בכסלו תשל"ח (12.11.77)

עלה ארצה בשנת 1909 וזכה לתואר המכובד של "איש העליה השנייה". ב-1910 בא לעבוד בכרמים של כפר סבא. בהיותו פעיל בפתח תקוה נקטעה ידו הימנית. תאונת עבודה זו היתה אחד המניעים ליסוד קופת חולים של ההסתדרות.
ביתו היה בית ועד לפועלי המושבה. אחרי מאורעות הדמים של שנת תרפ"א – 1921 ניהל ברוך פריבר את מוסדות ההסתדרות בפתח תקוה ובשנים 1925-1928 היה מנהל קופת חולים במחוז הגליל ועמק הירדן. ב-1929 ניהל את המרפאה הראשונה במושבה.
במשך כל שנות שבתו בכפר סבא היה ברוך פריבר פעיל במוסדות ציבור שונים בשליחות תנועת העבודה ובוועדות שונות של הרשות המקומית.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל וה-75 לכפר סבא.