קן 5281 הוא תקן לבניינים שפגיעתם בסביבה פחותה ("בניינים ירוקים"). התקן אינו מחייב והוא מגדיר את המאפיינים שלפיהם מסווג הבניין כ"בנין ירוק". התקן ישים לתכנון בכל בנין חדש, מערכת בניינים חדשה או בניין שעבר שיפוץ יסודי. בניין יכול להיות מיועד למגורים ו/או משרדים, ולכלול שטחי מסחר. 

הסעיפים בהם ניתן לזכות בנקודות בתקן הינם:

  • סעיף 2.3 - שיפור אקולוגיית האתר והסביבה הקרובה – 1 נקודה
  • סעיף 2.8 - עירוב השימוש בקרקע רלוונטי בעיקר ביישום של גג ירוק מעל חניונים 1.5 נקודות
  • סעיף 2.9 - תופעת אי החום העירוני: השמת גג מגונן ב 20% משטח הגג הפנוי ממערכות 1.5 נקודות, השמת גג  מגונן ב- 50% משטח הגג הפנוי ממערכות 2.5 נקודות
  • סעיף 3.4 - אחוזי הטיפול בגשם 15-100% = 0.5-3 נקודות.

מידע נוסף:

גגות ירוקים בתקן בנייה ירוקה - המועצה לבנייה ירוקה