משה לביא
מחלקת גנים ונוף
09-7636650
מחלקת גנים ונוף שואפת ופועלת לשיפור איכות החיים בעיר.
מטרת המחלקה לשמר את הנוף הירוק והצביון הייחודי בכפר סבא, כעיר ירוקה בעלת שבילים ירוקים שצ"פים וגנים שכונתיים.

המחלקה פועלת לנטיעת עצים בכל מקום שרק ניתן, לפיתוח גנים חדשים ולעיצוב כיכרות ירוקות ומיוחדות.
המחלקה שואפת למתן שירות לאזרח בנושא חזות העיר מתוך מגמה לשלב בין רצונות התושבים מחד, והיכולות והאפשרויות הקיימות מאידך.
המחלקה מתחזקת, על ידי צוות עובדי העירייה ועל ידי קבלני תחזוקה, כ - 800 דונם גינון אינטנסיבי ברחבי העיר.
המחלקה יוזמת, מתכננת ומפתחת שטחים ירוקים חדשים ברחבי העיר.
המחלקה משקמת גנים ופינות ירוקות ברחבי העיר.

המחלקה מנחה, מלווה ומפקחת על הגופים החיצוניים כמו מע"צ, משרד התחבורה וכו', ועל הגופים הפנימיים בעירייה כמו אגף ההנדסה העוסקים בפיתוח העיר והקשורים בעבודות גינון.
המחלקה דואגת לחדש, לתקן ולהחליף מתקני משחק ברחבי העיר, ומטפלת בכל הקשור לריהוט הרחוב בעיר.
המחלקה שותלת כ- 100,000 פרחים עונתיים בצירים הראשיים בעיר, וגוזמת, כורתת ומתחזקת כ - 100,000 עצים המפוזרים ברחבי העיר.
המחלקה יוזמת הצבת פסלים, מתקני משחק מפוסלים ועוד אלמנטים שונים ברחבי העיר.
המחלקה בודקת ומאשרת את תכניות הגינון וההשקיה בכל בית משותף ובכל פרויקט בעיר, הן בשלב הגשת התכניות לקבלת היתר בנייה והן לאחר הביצוע לקראת קבלת תעודת גמר.