דוברות והסברה
personמערך דוברות והסברה
personטלפון 09-7649151
personכתובת מען למכתבים: ת"ד 25 כפר-סבא, 44100