דוד לונברג

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
מוצ"ש ב' בכסלו תשל"ח (12.11.77)

יליד ראש פינה.
בשנת 1910 בא לכפר סבא לעבוד במטעים של אביו. על אף היותו נער בן 14, השתלב עד מהרה בחיי המושבה הקטנה ונהיה לאחד הפועלים בה בתחומים רבים.
עם שוב גולי כפר סבא למושבתם, היה לאחד השומרים הנודעים בסביבה. כיליד הארץ, שידע את שפת השכנים ומנהגיהם, קשר קשרי ידידות עם רבים מנכבדיהם.
דוד לונברג היה פעיל בכל המוסדות הציבוריים וחבר בוועדה המקומית בטרם היות שלטון מקומי לכפר סבא. כיהן כ"מוכתר" הראשון של כפר סבא שנתמנה על ידי המושל הבריטי, נתן ידו להעברת הרכוש הציבורי לרשות המועצה המקומית הנבחרת ונבחר למועצה המקומית החמישית.   דוד לונברג הקים את הקואופרטיב לתחבורה "השרון", לימים "השרון המאוחד", שהתאחד עם אג"ד. מייסד לשכת "בני ברית" בכפר סבא ונשיאה הראשון. ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל וה-75 לכפר סבא.