חוסן זהב, התוכנית ביוזמת המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן העירוני בשיתוף המחלקה לאוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה ומרכז "חוסן ע''ש כהן האריס".

מטרת התוכנית הינה חיזוק החוסן האישי והקהילתי של אוכלוסיית הגמלאים בעיר.

במסגרת התוכנית פעילים גמלאים בני הגיל השלישי עוברים הכשרה של עשרה מפגשים מטעם "מרכז חוסן ע''ש כהן האריס". בהכשרה המשתתפים מקבלים כלים פסיכו חינוכיים להתמודדות עם אתגרים שונים בגיל השלישי. לאחר ההכשרה הם מעבירים את הידע שלמדו באמצעות הנחיית קבוצה לגמלאים אחרים בקהילה.

לפרטים אודות התוכנית ניתן לפנות לגלנדה גרבר- עו"ס קהילתית - בטלפון 09-7641159, או למורן שפיר- עו''ס קהילתית-המחלקה לאוכלוסייה המבוגרת- בטלפון 09-7641130.