הודעה להורים יחידניים בדבר החזרי שכר לימוד בצהרונים רטרואקטיבית לשנת הלימודים תשפ"ב

הורים יקרים

עיריית כפר סבא שמחה להודיע כי התקבלה הכרה ממשרד העבודה והרווחה לילדי צהרוני היול"א של העיר כפר סבא.

כל הורה יחידני, אשר ילדו לומד בגני היול"א בעיר כפר סבא, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי, עבור שכר לימוד יול"א מהתמ"ת לשנת תשפ"ב.

להלן הנחיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (תמ"ת) בדבר הגשת בקשה לקבלת החזר כספי של שכר הלימוד בצהרונים לשנת תשפ"ב:

לצורך הגשת הבקשה:

יש להוריד ולמלא את הטופס המצורף מטה - נספח 6 - ולהחתימו מול מוביל/ת הצהרון שלכם.

לאחר מכן יש להגיש בקשה באתר האגף למעונות יום:
בקישור הבא יש לבחור בכניסה ל"תהליך רגיל ללא הזדהות אישית"

הגשת בקשה להשתתפות בשכר לימוד

לבירורים נוספים, יש להתקשר למוקד השירות של התמ"ת – 2969*

לתשומת לבכם:

  • בטופס נספח 6 בשדה "מוטב הצהרון" - יש למלא את סמל מספר הצהרון שלכם, המופיע ברשימה המצורפת מטה.
  • מובילות הצהרונים יחתמו כמנהלי/ות הצהרון.
  • רשימת המסמכים לצירוף המעידים על זכאותכם להשתתפות בשכר הלימוד (סבסוד) משתנה לפי פרטיכם האישיים, בהתאם למבחני התמיכה להשתתפות בתשלום שכר לימוד.
  • בקשות שיוגשו במערכת הממוחשבת עד ליום 31/03/2022 יקבלו סבסוד מתחילת שנת הלימודים או מכניסת הילד/ה למסגרת, המאוחר מביניהם.
  • ייתכנו שינויים במועדי ההגשה יש להתעדכן באתר האגף למעונות יום

קבצים מצורפים:

טופס נספח 6 לשנת תשפ"ב
רשימת סמלי צהרונים מוכרים בתמ"ת לשנת תשפ"ב 

* להלן סמלי מוסד מאושרים לגנים נוספים:

  • גן תמירון 32120
  • גן תמר 32121
  • גן תפוז 32122
  • גן תפוח 32123