מטרות החברה 

פיתוח, קידום ויזמות הפעילות בעיר כפר סבא ולרווחת תושביה בתחומים המפורטים להלן:

 • פיתוח, ארגון, קידום, ויזום פסטיבלים  ,אירועי תרבות ומופעי בידור או מוסיקה.
 • פיתוח, ארגון, קידום ויזום תכניות חינוך משלים העשרה ופעילויות תרבות הפנאי.
 • הפעלת הקונסרבטוריון למוסיקה ומחול.
 • פיתוח וניהול צהרונים וקייטנות.
 • הפעלת מעונות יום לגילאי 0-3

אנשי קשר:

מנכ"לית החברה לתרבות הפנאי: שרון פז

מרכז השירות:  טל' 09-7640881

משאבי אנוש: 09-7640889

מנהל כספים רונן אלסטר: 09-7640807
הנהלת חשבונות: 09-7640866
חשבת שכר: 09-7640895

מנהל אדמיניסטרטיבי  מייק מקור: 09-7640805

מנהלת תחום הגיל הרך ורד קופלוביץ: 09-7640883
פעילות מעונות: 09-7640880
פעילות יול"א: 09-7640887

מנהלת תחום צהרונים סימה בן שמואל: 09-7640821
פעילות צהרונים: 09-7640861

מנהל פנאי וקהילה אלמוג אייזנמן: 09-7640869 
פעילות פנאי וקהילה: 09-7640853

מנהל הקונסבטוריון עפר עין הבר: 09-7640741
פעילות קונסרבטוריון: 09-7640740

מנהלת אירועים עולמית מדמון: 09-7646593

בתים:
בית רייזל- טל' 09-7649303
ארט קיימא- טל' 09-7604186


פניות הציבור
לכל יחידה קיים מענה בתחומי הפעילות המקצועית שבה היא עוסקת.
פניות הציבור מטפלת במגוון רחב של נושאים: בקשה חוזרת , תלונה, נושא שלא טופל או טופל שלא לשביעות רצון הפונה, הצעת ייעול, בירור כללי וכיוצא בזה, אשר לא קיבלו מענה באופן ישיר מול היחידות השונות. פניות הציבור אחראים לרכז את הבקשה ולוודא מענה יעיל ומיטבי לכל פניה.
פנו אלינו: pnyottarbut@ksaba.co.il


חברי דירקטוריון – החברה לתרבות הפנאי:

 • רפי סער - יו"ר הדירקטוריון
 • איתי צחר
 • צביקה דוידי
 • עדי לוי סקופ
 • הדר לביא
 • גדעון שני
 • אמיר גבע
 • מירב הלפמן
 • איריס שחם

תקנון החברה לתרבות הפנאי

פרוטוקולים דירקטוריון החברה לתרבות ופנאי

תקציב:

תקציב החברה לתרבות הפנאי לשנת 2021
תקציב החברה לתרבות הפנאי לשנת 2020
תקציב החברה לתרבות הפנאי לשנת 2019

חופש המידע:

ממונה על חופש המידע: מייק מקור
מייל: mikem@ksaba.co.il
טלפון: 09-7640805
פקס: 09-7636687
החברה לתרבות הפנאי באתר חופש המידע
דיווח הממונה על חופש המידע 2019
דיווח הממונה על חופש המידע 2018

רשימת מכרזי החברה לתרבות ופנאי:
מכרז פומבי מס' 12/2018 אספקת ארוחות לצהרונים בבתי ספר

דוחות ועדת ביקורת:
החברה לתרבות הפנאי דוח ביקורת פנימית (2017) 

דוחות כספיים:

דוח כספי לשנת 2020 החברה לתרבות הפנאי
דוח כספי לשנת 2019 החברה לתרבות הפנאי
דוח כספי לשנת 2018 החברה לתרבות הפנאי
דוח כספי לשנת 2017 החברה לתרבות הפנאי
דוח כספי לשנת 2016 החברה לתרבות הפנאי
דוח כספי לשנת 2015 החברה לתרבות הפנאי
דוח כספי לשנת 2014 החברה לתרבות הפנאי