רשות הרישוי והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה התקינו הנחיות ומסמכי מדיניות לעסקים, המגבילים את האפשרות להקמת עסקים מסוימים במקומות מסוימים ותפקידם להסדיר את פעילות העסקים בעיר. 

להלן פירוט ההנחיות:

 1. לפני הגשת בקשה לרישיון או להיתר מזורז חובה לקבל מידע מוקדם.
 2. לבקשה לרישיון, יש לצרף תוכנית עסק חתומה על ידי "בעל מקצוע מוסמך".
 3. תוכנית עסק לעינוג ציבורי ולבית אוכל בשטח שעולה על 100 מ"ר תשולב בתוכנית בטיחות חתומה על ידי מהנדס בטיחות בנוסף ל"בעל מקצוע מוסמך".
 4. כל מבקש חייב להגיש תוכנית סניטארית לרישוי עסק.
 5. כל עסק חייב אישור כיבוי אש.
 6. לכל העסקים טעוני אישור המשטרה (אירוע המוני/חד פעמי, אולמי שמחות, אולמי ספורט, בריכות שחיה וכו'), תוגש תוכנית עסק ותוכנית בטיחות החתומה על ידי מהנדס בטיחות.

חל איסור פתיחת עסק ללא רישיון

לקובץ הנחיות לתכנון העסק וקבלת רישיון לחצו כאן

ערעורים והשגות:

 1. מבקש הרישיון/היתר זמני/היתר מזורז הרואה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות הרישוי  או נותן אישור לפי חוק זה , לרבות תנאי שנקבע במפרט אחיד ולמעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק, רשאי להגיש השגה על כך או על סירוב לתת לו רישיון/ היתר זמני/ היתר מזורז.
 2. ערעור על החלטת גורם ברשות המקומית כרוך בתשלום על גבי שובר שיתקבל במשרד יחידת הרישוי, ויוגש לועדת השגות של הרשות.
 3. ערעור על החלטת נותן אישור ממשרדי הממשלה, יועבר ישירות דרך המחוז לגורם הארצי.
 4. ערעור על החלטת הועדה המקומית בנושאי תכנון ובניה יוגש לועדת ערר מחוזית.
 5. ערעור על החלטת משרד להגנת הסביבה יוגש למשרד או ליחידה הסביבתית.

הנחיות מיוחדות:

נגישות: 

למידע אודות רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות באתר GOV
למידע בנושא נגישות באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אירועים וירידים:

להנחיות בנושא תנאי תברואה נאותים לאירועים וירידים לחצו כאן

מזון:

לפירוט תקנות משרד הבריאות והנחיות מיוחדות לנושא מזון לחצו כאן
דרישות משרד החקלאות, הרלבנטיות לבית אוכל
מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו:

 1. קבלת מזון מי החי רק לאחר שעבר בדיקת משנה.
 2. שמירת עותקי התעודות החתומות לפחות 30 יום מיום האספקה.
 3. מקררים נפרדים למזון טרי מן החי, לרבות בהפשרה.
 4. מקררים נפרדים לסוגים שונים של מזון טרי מן החי.
 5. מקררים נפרדים למזון מוכן ומזון גולמי.
 6. אחזקת ביצים במתקן קירור נפרד.
 7. שימוש בציוד נפרד למוצרי מזון שונים – שולחנות עבודה, כיורים, סכינים, משטחי חיתוך וכו'.
 8. סימון תאריכי עיבוד/ייצור למזון בתהליך ולמזון מוכן.
 9. הפשרת מזון תיעשה במתקן קירור בלבד.
 10. השימוש בבשר שנטחן במקום, ייעשה במהלך יום הטחינה בלבד.
 11. אין לבצע פעולות ייצור – הקפאה, אריזה וכו'.

מערכת טיהור אויר לבתי אוכל:
לכל בית אוכל הפולט ריחות ועשן תידרש ארובה המחוברת למנדף ומערכות סינון הבאות:
מסנן פיזי, מסנן אלקטרוסטאטי ומסנן פחם פעיל.
המערכת תוצג לאישור ליחידה הסביבתית לפני התקנתה
להנחיות מיוחדות לגבי התקנת מערכת טיהור אויר לבתי אוכל לחצו כאן 

סגירת חורף:
לפירוט הנחיות מיוחדות לתכנון ועיצוב היתר לפרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל לחצו כאן
לצפייה בתרשים עזר לגבי פרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל לחצו כאן 

הוצאת כסאות ושולחנות

לא יינתן אישור לעסקים שאינם בתי אוכל, להוציא שולחנות וכיסאות לרחוב , למדרכה או למרחב הציבורי בין שהוא פרטי או עירוני (להלן: "רחוב").
בקשה להיתר להצבת שולחנות ברחוב תוגש לרשות הרישוי על טופס מיוחד בצירוף תוכנית שטח הישיבה לאישור מנהל רשות הרישוי.
אישור להוצאת שולחנות וכיסאות לרחוב ,יינתן רק כאשר יישמר מעבר פנוי להולכי רגל, ללא ממכשולים של 2 מטר לפחות. שטח ההיתר יסומן בקו צהוב.

להנחיות להוצאת כסאות ושולחנות בתחום הרחוב הסמוך לעסק לחצו כאן
לטופס בקשה להצבת כסאות ושולחנות בתחום הרחוב בסמוך לעסק לחצו כאן 

תעשייה עתיר ידע

על פי תקנון ת.ב.ע כס/26/1/ב', באזור תעשיה עתיר ידע, יאושרו שימושים המיועדים לתעשיות עתירות ידע (נקיות בלבד), תימנע במקום אפשרות לפתיחת עסקים היוצרים מטרדי רעש, ריחות, זיהום אויר וכו'.
לצפייה בקובץ הנחיות ונהלים לחצו כאן 

קיוסקים

חל איסור פתיחת קיוסקים במרכז העיר ובכלל זה , לאורך רחוב ויצמן.
להחלטות הועדה המקומית לתכנון ובניה לגבי קיוסקים לחצו כאן  

הצבת דוכן בשטח ציבורי

ככלל, כל הצבת דוכן בשטח ציבורי חייבת בהיתר מיוחד לכך .
להלן קריטריונים להצבת דוכן

תריסי גלילה

התקנת תריסי גלילה מותרת באישור אדריכל העיר.
להחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לגבי תריסי גלילה לחצו כאן 

חנויות ירקות 

חל איסור פתיחת חנויות ירקות במרכז העיר.
להחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לגבי חנויות ירקות לחצו כאן 

הגבלת רעש -אירועים תחת כיפת השמיים

אירועים תחת כיפת השמיים במרחב ציבורי, עם השמעת מוסיקה

 1. בעל העסק  לא יבצעו אירועים בעסק:
  - בין השעות 14:00 ל-16:00  
  - בין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת 
  - בין השעות 24:00 ל-07:00 למחרת, בערב יום מנוחה ובמוצאי יום מנוחה.
  - הגבלה זו חלה גם על ההכנות לאירועים הכוללות הפעלת מערכות להשמעת קול ומוסיקה. 
 2. בעל העסק יפעיל מערכת הגברה קולית כך שתעמוד בדרישות התקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) – 1990, ובדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) - 1992.
 3. בעל העסק יכוון את הרמקולים לכיוון הקהל באתר האירוע וכלפי מטה בלבד, ולא לכיוון המגורים  הקרובים.
 4. בעל העסק יבצע מראש כיול של העוצמה הקולית של מערכות ההגברה באתר האירוע, במטרה להבטיח  שרמות הרעש בבניינים הקרובים ממערכות ההגברה וההשמעה, עומדות בדרישות התקנות לרעש בלתי  סביר המוזכרות בסעיף 2.
 5. את הכיול יש לבצע בהתייחס לשעות היום ולשעות הלילה (אחרי השעה 22:00) בנפרד, בהתאם לדרישות התקנות הנ"ל.  את המדידות האקוסטיות יש לבצע על ידי מודד מוסמך.
 6. בעל העסק יתקין ויפעיל, במערכת  ההגברה הקולית, מתקן / מנגנון  המבצע באופן עצמאי הגבלה של הרמה הקולית המרבית בהתאם לכיול .
  בעל העסק יבצע, במשך כל אירוע תחת כיפת השמים, מדידות רעש על ידי מודד מוסמך, כדי להוכיח שמפלסי  הרעש  במבנים הקרובים מהאירוע, עומדים בדרישות התקנות  המוזכרות בסעיף 2.  את דו"ח  תוצאות המדידות   יש להגיש לרישות הרישוי של עיריית כפר סבא לבדיקה ולאישור בתוך  3 ימים  אחרי המדידה.

השמעת מוסיקה ואקוסטיקה

 1. בכל עסק שיש בו השמעת מוזיקה כגון פאבים, בארים, בתי קפה, מסעדות:
  אין להקים את העסק במבנה מגורים ובמבנה שיש בו מגורים בפועל.
  דלת  הכניסה / היציאה של הקהל תהיה  מסוג "מבואה אקוסטית" .
  בעל העסק לא יציב בשום מקרה רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק.
 2. לכל בר או מועדון המשמיע מוסיקה יידרש תסקיר אקוסטי, מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום מוגן ולא גורם לרעש סביבתי. כמו כן, בעל העסק יידרש למבוא אקוסטי בכניסה אליו. 
 3. אולמי שמחות ועסקים שיש בהם השמעת מוסיקה יידרשו להתקין מד רעש ולימטר .

לתקנות רישוי עסקים בנוגע להתקן מד-רעש באולם שמחות וגן אירועים לחצו כאן 

עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם

הנחיות לעסקים מסוג: מכון ליופי ולקוסמטיקה ,מספרות, כתובות קעקע, ניקוב אזניים, סאונה, מכוני עיסוי ועוד.
לפירוט הנחיות מיוחדות לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם לחצו כאן 

מכבסה - ניקוי יבש

בעל העסק יפעיל את העסק רק אם מכונות הכיבוס שבעסק הם מסוג "מכונה סגורה מדור רביעי".
"מכונה סגורה דור רביעי " - מכונה סגורה לניקוי יבש באמצעות החומר פר כלורו אתילן -  PERC, שהטיפול כולו נעשה במתקן אחד סגור, ושכוללת את כל האמצעים הבאים לפחות:
א. מעבה לצורך מיחזור PERC
ב. התקן להורדת ריכוז אדי ה- PERC בתוף בסוף פעולת הייבוש.
ג. מנגנון למניעת פתיחת דלת המכונה אלא רק לאחר זמן שהייה לצורך קירור והורדת ריכוז אדי ה- PERC.

פרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבש

לטופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק (הבטים סביבתיים): פרשה טכנית – מכבסה, ניקוי יבש לחצו כאן

מפריד שומן

כל עסק, שיש בו שמנים, יידרש להתקין מפריד שומן ולבנות ריצוף ותעלות ניקוז לבור שמינים למניעת דליפת השמן לקרקע.
את מפריד השומן, יש לתחזק בקביעות על ידי חברה מתמחה. עסק בו הותקן מפריד שומן ישמור את שוברי הפינוי של השומנים למפעל למחזור שומנים הקרוב למשך שנתיים.
כל עסק, בו יש מערכות מים וביוב יידרש לאשר את תוכנית האינסטלציה כולל אישור התקנת מז"ח.

חומרים מסוכנים

כל עסק,שיש בו חומרים מסוכנים, יידרש להביא היתר רעלים. כל עסק,שיש בו חומרים מסוכנים יפנה אותם לרמת חובב והקבלות ישמור בתיק העסק.

פסולת ואשפה

כל עסק בעיר מחויב לקבל אישור ממחלקת ניקיון למתקני האשפה הנדרשים לו לאחר שיציג את היקף האשפה הצפוי למנהל /מפקח המחלקה.
באחריות בעל העסק לאסוף את האשפה בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת האשפה, ולהציבם במקום שנקבע לשם פינויים.
העסקים מחויבים לקבל אישור אגף חזות העיר/מחלקת ניקיון על סידורי אשפה כלהלן:

 • מכלי אשפה
 • מכבש קרטונים
 • דחסן אשפה (לחלק מהעסקים )
 • מיתקן מחזור אחד או יותר, נפרד מכלי האצירה קיימים
 • כלי קיבול נפרדים לפסולת תעשייתית או פסולת חקלאית של עסק

העסקים מחויבים לעמוד בדרישות החוק והוראות המפקח בנוגע לצורה, גודל, מספר, מקום ולשאר התנאים שקבע המפקח ולשמור על תקינותם, ניקיונם.
בעל העסק ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע  מטרד רעש, זיהום אויר או מפגע סביבתי / תברואי אחר.
פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יש לצבור בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, שישמרו בתוך מקרר ייעודי עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה בסמוך למועד הפינוי.

המלצה לכלי אצירה/ פחי אשפה בעסק:
בתוכניות העסק שיוגשו לרישוי עסקים יצוין מיקום כלי האצירה (פחי אשפה)
ומתקני המחזור לפי הפירוט הבא:

 • 50-100 מ"ר - 4 מכלים 360
 • 100-150  -    5 מכלים 360
 • 150-300 –   10 מכלים 360

בעסקים גדולים יותר יידרש דחסן אולם הקביעה תתבצע בהתאם לאופי ופעילות העסק בסמכות אגף חזות העיר לשנות את סוגי כלי האצירה ואת כמותם.

הסדרי חנייה ותנועה

כל מוסך, חניון, ועסק עתיר בתנועת כלי רכב, חייב באישור תוכנית החניה המשולבת בעסק.
חניון חייב באישור תוכנית החניה, הכניסות והיציאות והתמרורים שלו על ידי מהנדס התנועה של הרשות וועדת התמרורים העירונית או של משרד התחבורה.
בכל אירוע המוני בו נסגרים כבישים, יש לקבל אישור מאת מהנדס התנועה העירוני.
כל תחנת מוניות המבקשת רישיון, חייבת באישור מוקדם של אגף ההנדסה.

חוקי עזר

על העסקים בעיר לפעול על פי חוק העזר של העיר בנושא שעות פעילות עסקים, מניעת מפגעים וכו'.
לעסקים הנמצאים באזורי מגורים, יינתן אישור על פי תנאי מוקדם לרישיון העסק .
לרשימת חוקי העזר העירוניים לחצו כאן

רוכלות

על פי מדיניות ראש העירייה, לא יינתנו רישיונות לרוכלים בכל רחבי העיר למעט במסגרת הירידים.
חוק רישוי עסקים מקנה לראש רשות הרישוי, סמכות לקבוע סייגים ומגבלות על מיקום החנויות בעיר.

אביזרי מין

רשות הרישוי קבעה שאין לאשר עסקים למכירת אביזרי מין בקרבה העולה על 500 מטר מבית ספר.
חלונות הראווה לא יהיו גלויים ומציעים סחורה לעוברים ושבים ברחוב.

משחקים אלקטרוניים

חוק רישוי עסקים נתן לרשות הרישוי סמכות לקבוע את כמות העסקים מסוג משחקים אלקטרוניים ולהגביל את התפוצה ברחובות מסוימים.
מתקן חיש גד מוגדר כמשחק אלקטרוני טעון רישוי.
לא יאושרו יותר ממשחק אחד ברחובות המסחריים.

מוסך צביעה

בעל עסק של עסק העוסק בצביעה, לרבות מוסכים, מסגריות ונגריות, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר, כך שבעל העסק יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו.
בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת פעולת צביעה.

משקאות משכרים

גובה הקנס בגין מכירת משקאות משכרים הינו 4,000 ₪
לתשומת לבכם, בצו רישוי עסקים אשר התפרסם לאחרונה, נקבע כי כי עבירה על סעיף 2(א1) לחוק רישוי עסקים, האוסר על מכירה, הגשה והספקה של משקה משכר בעסקים משעה 23:00 עד השעה 06:00 למחרת, היא עבירת קנס, והקנס בגינה עומד על 4,000 ₪. 

לתקנות רישוי עסקים (עבירה קנס משקאות משכרים) התשע"ד 2013 לחצו כאן 

לתקנות רישוי עסקים - הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר לחצו כאן 

מניעת רעש וריח

מניעת רעש וריח- לטופס המידע לחצו כאן 

שילוט

למידע בנושא קריטריונים לשילוט ומחלקת שילוט בעירייה לחצו כאן