במקרה בו בני זוג פותחים תיק נישואין ברבנות אחרת (שאיננה הרבנות בכפר-סבא), ייתכן שבן הזוג הכפר סבאי, יידרש (על ידי הרבנות בה נפתח התיק), להביא תעודת רווקות מהרבנות בכפר-סבא.

מה צריך להביא: 

  1.  תעודת זהות כולל ספח מעודכן.
  2. שתי  תמונות פספורט.
  3. תעודת נישואין של ההורים (לא כתובה). 
  4. שני עדים. גברים או נשים מעל גיל 18, שאינם קרובי משפחה.
  5. על העדים לשאת תעודה מזהה.
  6. תשלום אגרה על סך 156 ₪.

מסמכים נוספים אותם יש להביא, במידה שמוציא התעודה:

  • גרוש/ה - יש להביא תעודת גירושין, כולל מעשה בית דין, ותעודת נישואין מנישואין קודמים.
  • אלמן/ה - יש להביא תעודת פטירה של בן הזוג.
  • גר/גיורת - יש להביא תעודת המרת דת, כולל מעשה בית דין.

תעודת רווקות תקפה לשלושה חודשים בלבד.