חלוקה לאזורי ניקיון ופינוי גזם:

כפר סבא מחולקת לשישה אזורי ניקיון ו-5 אזורי פינוי גזם מוסדרים.
בכל אזור ממונה מנהל/ת אזור הכפוף/ה למנהל המחלקה ופועל בנושאי ניקיון ואכיפת הניקיון באזורו/ה.
תפקיד כל מנהל/ת אזור לפקח על עבודות הניקיון ועבודות פינויי פסולת וגזם מהאזור, המתבצעות ע"י קבלנים
תפקיד מנהל/ת האזור לאכוף כחוק את שמירת הסדר והניקיון על קבלנים, תושבים ועוברי אורח.

הסדרי פינוי גזם ופסולת:

פינוי גזם בכפר סבא מתבצע אחת לשבוע בכל אזור,
את הגזם מוציאים רק ביום הקודם ליום הפינוי.
המוציאים גזם ופסולת לרשות הרבים בימים אחרים, או ביום הפינוי עצמו, צפויים לדו"ח ברירת קנס ו/או לעונשים כקבוע בחוק

ימי פינוי גזם ואשפה 

לאיתור יום פינוי באזור שלכם לחצו כאן

מפת אזורי הגזם וימי הפינוי:

לנוחיותכם, צפייה באיזורי פינוי הגזם והאשפה בעיר גם באמצעות מפה מקוונת