גן ירוק הוא גן שבו באים לידי ביטוי כמה היבטים מרכזיים:

קידום ערכים של מתן כבוד לזולת לטבע ולסביבה שבה אנו חיים, זיקה למקום ורצון לשמר, לשנות ולהשפיע על הסביבה, שיפור איכות החיים והאקלים החינוכי בגן, פיתוח מרחבים מגוונים במבנה הגן ובחצר, שמאפשרים אורח חיים מקיים, משחק ויצירה בחומרים טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר.

גן שבו לוקחים חלק פעיל הילדים, הצוות החינוכי ההורים וקהילה במטרה לפתח מודעות ושינוי התנהגותי בתחומי הסביבה.

גן ירוק מתמיד הוא שלב מתקדם של הסמכה, המוצע לגן שהוסמך כגן ירוק, והמשיך להטמיע ערכים סביבתיים שנתיים נוספות באופן משמעותי, מעמיק ומתמשך.

הקריטריונים  להסמכת גן ילדים ירוק וירוק מתמיד:

 • תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית המשלבת את נושאי החינוך הסביבתי
 • פעילות קהילתית סביבתית
 • ביטוי התנהגותי וחזותי לחינוך סביבתי באורח החיים בגן
 • גן ירוק מתמיד נדרש להציג בנוסף יוזמה סביבתית המבטאת תהליך המשלב תכנון, למידה רב שלבית, ופעולות מעשיות המתבצעות לאורך השנה. היוזמה חייבת להתבצע על פי עקרונות אורח חיים מקיים (עקרונות הקיימות), בעלת נראות ולבלוט במרחב הגן, בחצר או בסביבה הקרובה.

איך מצטרפים לתהליך ההסמכה לגן ילדים ירוק:

 1. מילוי טופס ההרשמה המקצועי לגן ילדים ירוק* ולירוק מתמיד** על ידי הגננת
 2. אישור הטופס ע"י המפקחת
 3. לאחר הגשת התוכנית למשרד להגנת הסביבה מגיע בקר מטעמם הבודק את העשייה בגן, נותן ניקוד ומאשר את ההסמכה.
 4. גן ילדים שיאושר להסמכה, יקבל תעודה מטעם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה

* נדרש אישור על השתלמויות בנושא סביבה שבהן השתתפה הגננת בהיקף של 28 שעות.
**לתהליך ההצטרפות לגן ילדים ירוק מתמיד יכול לגשת רק גן שקיבל הסמכה לפני שנתיים לפחות.

גני ילדים ירוקים בכפר סבא:

 1. יסמין
 2. אפיק
 3. מעיין
 4. בדולח
 5. צפצפה
 6. ברבור
 7. דודאים
 8. צוקית
 9. אלמוגן
 10. תאנה
 11. שיר
 12. חלילית
 13. חצוצרה
 14. אביב
 15. דליה
 16. שיזף
 17. זמר
 18. נרקיס
 19. שוהם
 20. אשכולית
 21. הניה
 22. תומר
 23. חופית
 24. כינור
 25. מנגינה – ירוק מתמיד
 26. אורן
 27. שלדג
 28. ריחן
 29. רותם
 30. מיתר

גן מיתר מציגים את תעודת ההסמכה לגן ירוק

טקס הסמכת גן ירוק לשנת תשעח בכפר סבא

גננות בכפר סבא מקבלות את תעודת גן ירוק