מודעות גדולות מותר להדביק אך ורק על לוחות המודעות העירוניים בתשלום.
מודעות קטנות מותר להדביק אך ורק על לוחות המודעות של פינת המודעה הקטנה.
אסור בתכלית האיסור להדביק מודעות על עצים, עמודי תאורה , גדרות, רמזורים וכיוצא בזה.