בכל בתי הספר בעיר מתקיימת הפרדת אשפה ל 3 זרמים: פסולת אורגנית, נייר, פסולת יבשה.

רכזת חינוך והסברה לפרדת אשפה במחלקת קיימות מעבירה הרצאות ופעילויות לכלל קהילת בית הספר – ילדים, מורים והנהלה, במטרה להגביר את המודעות ולהמחיש את החשיבות של הפרדת האשפה.

בכל מוסדות החינוך קיימים כל אצירה להפרדת אשפה בכל כיתות הלימוד, חדרי מורים, חדרי אשפה.

ילדי המנהיגות הירוקה בליווי רכזת חינוך והסברה ממחלקת קיימות אמונים לתזכר ולהסביר את חשיבות הנושא והם עושים זאת באמצעות: פעילויות מגוונות, תחרויות, קמפיין הסברה והרצאות.

תלמידי בתי הספר בעיר במגוון פעילויות בנושא הפרדת אשפה