רבני השכונות:

 • הרב אברך שמואל
  טל' 052-7644199

 • קייס העדה האתיופית הרב זימרו קאסו
  טל' 054-4526668

   
 • הרב הרוניאן אברהם
  טל' 050-7476242

   
 • הרב דשא מרדכי
  טל' 050-2248304

   
 • הרב קרמר בן ציון
  טל' 052-7623056