לאור האירועים שהתרחשו בשנים האחרונות ובמסגרת ההתארגנות העירונית לשעת חירום, הוחלט להקים בכל שכונה צוות חירום שכונתי (צח"ש). הצוות יפעל במצבי חירום - מלחמה, רעידת אדמה, הצפה, שרפה וכו' - אל מול מרכז ההפעלה העירוני.

רקע

הניסיון בארץ ובעולם מלמד שמעורבות אזרחים הינה מאבני הייסוד של החוסן האישי והחברתי באירועי משבר וחירום. ניהול הפעילים באירועי חירום ואסון (מלחמות, רעידת אדמה, פיגועים, וכו') הינה אחת מהמשימות המורכבות שמונחת על כתפה של העירייה. לשם הצלחה בהפעלת מערך הפעילים יש לבנות תשתיות מתאימות לצורכי העירייה ולתרחישי האיום הקיימים.

עיריית כפר סבא החליטה שבמטרה לאפשר שליטה טובה יותר בטיפול באירועים, יש לחלק את הרשות ל 16 אזורים שכונתיים/תעשייה ולהקים בכל אזור צוות חירום. הצוות יעמוד בקשר עם הרשות ויסייע לתת מענה מיטבי לתושבים בעת אירוע חירום מלחמה, פח"ע או אירוע קיצון אחר (רעידת אדמה, שרפה וכדומה).

מטרה

הצוות השכונתי פועל בתיאום עם גורמי הרשות המקומית ובהכוונתם לשיפור יכולת הקהילה להתמודד עם מצבי חרום ומשבר ולתת מענה מקומי לצרכי הקהילה ע"י איתור צרכים, תגובה מידית לאירועים ומתן סיוע בהתאם לנסיבות ובשלבים השונים של מצב החרום.

תפקיד הצוות ברגיעה:

 • פיקוח על המקלטים השכונתיים (מחוץ למקלט).

 • דיווח על בעיות מיגון ובטיחות בשכונה.

 • הכרות מעמיקה עם התשתית השכונתית (מים, חשמל, ביוב, מתקנים  רגישים  וכד').

 • הכרות עם אנשי השכונה (במידת האפשר) ועם מוסדות רגישים (בתי  אבות,  גני ילדים וכד').

 • קבלת הדרכה בנושאי חרום  והכרות עם מערך החרום העירוני.

 • להיות מקושרים לרשת (ארגונית) של צוותי חרום בשכונות אחרות ועם רכז החרום העירוני.

תפקיד הצוות בחרום:

 • הגעה לחמ"ל השכונתי ,התארגנות, והקמת קשר עם מרכז ההפעלה.

 • דיווח מיידי על בעיות בטחון חרום בשכונה למרכז  ההפעלה העירוני תוך  יצירת קשר ובדיקת מצב עם אוכלוסייה חלשה ובודדים בשכונה.

 • קבלת עדכונים ממרכז ההפעלה.

 • במקרה של הפעלת חפ"ק בשכונה, הצטרפות לחפ"ק לסיוע לצוות החפ"ק.

כיום קיימים מספר צח"שים בשכונות עליה, קפלן, סביוני הכפר, הפועלים ועוד.

ליצירת קשר:

 • אייל קופר - ממונה חירום וביטחון - טל': 052-9247520

 • סילביה בקר – מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית, טל' 052-2410005