התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות הינה תכנית חינוכית משותפת למשרד החינוך ולמשרד להגנת הסביבה.

לתוכנית 2 שלבים עיקריים:

  1. התפתחות מקצועית של הצוות החינוכי בנושא חינוך לקיימות, בהיקף של 30 ש"ש.       

  2. בניית תכנית לימודית בית ספרית רב תחומית בנושא חינוך לקיימות.

הטמעת התוכנית נעשית על ידי מדריכי הרשת הירוקה בליווי רכזת החינוך לקיימות בעירייה.
המטמיעים מלווים ותומכים בצוות הבית ספרי בכל השלבים מההשתלמות הבית ספרית ועד בנייה וכתיבת תכנית לימודים המבוססת על תכניות לימודים בתחומי הדעת ובתחומי העשייה בבית הספר  ובקהילה – חינוך לקיימות.

בתי הספר אשר השתתפו בתוכנית עד כה:

  1. ירוק

  2. דבורה עומר

  3. ש"י עגנון

  4. יצחק שדה

צוות חינוכי בפעילות ציור משותפת