ועדה למיגור אלימות

שם

תפקיד

סיעה/אחר 

רפי סער, ראש העיר יו"ר דרך חדשה
עו"ד עדי לוי סקופ חברה הרשימה שלנו
יעל סער חברה כפר סבא מתקדמת
איתי צחר חבר מנכ"ל העירייה
מיכל בן הרוש חברה מנהלת רשות החניה ואכיפה עירונית
שי זייד חבר מנהל אגף בטחון
שולה שפייזמן חברה מנהלת מח' תרבות
רוזי נוימן חברה מנהלת אגף שירותים חברתיים
אסנת חכמון חברה מנהלת אגף החינוך
שרון מנור משתתף פוטנציאלי מפקד המשטרה
אלעד נחום נציג עירייה מקצועי מפקד השיטור העירוני
מירב הלפמן נציגת עירייה מקצועית מנהלת אגף קהילה וחברה
שני חן כהן מזכירת הועדה מנהלת הרשות החדשה
 
פרוטוקולים הועדה למיגור אלימות