ועדה לענייני ביקורת

שם

תפקיד

סיעה/אחר 

מ"מ
עו"ד יוסי סדבון יו"ר כפר סבא בראש עו"ד קרן גרשון חגואל
צביקה צרפתי חבר כפר סבא אחת  
אורן כהן חבר ליכוד  
ד"ר אסנת ספורטה חברה עצמאית  
פליאה קטנר חברה מרצ מאיר מנדלוביץ
ד"ר רפאל קובי חבר תנופה אמיר קולמן
אברהם ממה שיינפיין חבר תפוח עו"ד אהוד יובל לוי
דוד תורג'מן משתתף אופציונאלי מבקר העירייה  
אריאלה ברנשטיין מזכירת הועדה  מזכירת מבקר העירייה  

 

פרוטוקולים הועדה לענייני ביקורת