ועדה לקידום הגיוס לצה''ל

שם

תפקיד

סיעה /אחר

אמיר קולמן יו"ר תנופה
לירית שפיר שמש חברה מרצ
רו"ח תהילה מימון חברה עצמאית
עומר גבריאלי חבר כפר סבא בראש  
יוחי שרייבמן חבר כפר סבא בראש
קובי פדווה חבר מרצ
אברי ליאור חבר הרשימה שלנו
נילי אבן ארביב חברה דרך חדשה
רוני סקה חבר תפו"ח
אור לרון חבר כפר סבא מתקדמת
גיא שמואלי חבר כפר סבא מתקדמת
הדר פוגל חברה מרצ
בלה מסיקה חברה תפו"ח
ד"ר דבורה שני חברה כפר סבא אחת
מירב הלפמן מזכירת הועדה  
 
פרוטוקולים הועדה לקידום הגיוס לצה"ל