הועדה לקידום מעמד הילד והנוער

שם

תפקיד

סיעה/אחר

אמיר קולמן יו"ר תנופה
לירית שפיר שמש חברה מרצ
עו"ד אהוד יובל לוי חבר תפוח
יעל סער חברה כפר סבא מתקדמת
ליאת מנשה חברה נציגת ציבור
לימור חכם חברה נציגת ציבור
חנית פסקל חברה נציגת ציבור
נועם שניר רגב חברה נציגת ציבור
קובי מועלם חבר נציג ציבור
רוזי נוימן חברה מנהלת אגף שירותים חברתיים
אסנת חכמון חברה מנהלת אגף החינוך
ענבר סייבל חברה יו"ר מועצת תלמידים
יובל קדוש חבר יו"ר ועד הורים עירוני
אלעד נחום חבר מפקד השיטור העירוני
מנהל/ת בית ספר חבר/ה  
נציג ארגון המורים העל יסודיים חבר/ה  
נציג ארגוון מורה אגודת ישראל חבר/ה  
טירה אמורסי משתתפת אופציונאלית מפקחת רשותית מטעם משרד החינוך חברה ונוער
שני חן כהן נציגת עירייה מקצועית מנהלת הרשות החדשה
חימנה פרננדה נציגת עירייה מקצועית הרשות לסמים וקהילה
יוליה קרביץ נציגת עירייה מקצועית אל סם
חוה הייטי נציגת עירייה מקצועית מנהלת מדור הדרכה ומנהיגות
שירה חכמון נציגת עירייה מקצועית מנהלת היחידה קידום נוער
ליאת קליין  נציגת עירייה מקצועית מנהלת מדור בתי נוער וקהילה
מרינה שיפרין נציגת עירייה מקצועית מנהלת מדור מתנדבים
תומר חלי נציג עירייה מקצועי מנהל מרכז לצעירים
יוסי אדינגר נציג עירייה מקצועי מ"מ מנהל מח' נוער
אורי טל נציג עירייה מקצועי ממונה חירום ובטחון
אורית ליבוביץ נציגת עירייה מקצועית מנהלת מחלקת יסודי אגף החינוך
נרי מנור נציגת עירייה מקצועית אגף שירותים חברתיים
שי זייד נציג עירייה מקצועי מנהל אגף בטחון
נח חיימסון נציג עירייה מקצועי מפקד שיטור עירוני
שירה זימנר נציגת עירייה מקצועית עיר ללא אלימות
שירלי זלצר משתתפת אופציונאלית מנהלת מח' תכנון ופיתוח
אופירה מור משתתפת אופציונאלית מנהלת אגף שיתופיות ואסטרטגיה
סיגל שיטרית משתתפת אופציונאלית מנהלת מח' בטיחות בדרכים
מירב הלפמן מזכירת הועדה מנהלת אגף קהילה וחברה

 

פרוטוקולים הועדה לקידום מעמד הילד והנוער