ועדה משנה לתכנון ובניה

שם

תפקיד

סיעה/אחר

מ"מ

רפי סער, ראש העיר יו"ר דרך חדשה  
דני הרוש חבר דרך חדשה  
עו"ד איתן צנעני חבר תנופה  
עילאי הרסגור-הנדין חבר מרצ  
עו"ד אהוד יובל לוי חבר תפו"ח

 

פינחס כהנא חבר כפר סבא מתקדמת מ"מ יעל סער
עו"ד יוסי סדבון חבר כפר סבא בראש

מ"מ עו"ד קרן גרשון חגואל

עליזה זיידלר גרנות מהנדסת הועדה מהנדסת העיר וראש מנהל ההנדסה  
מיכל שרייבר גלבנדורף נציגת עירייה מקצועית אדריכלית העיר, מנהלת אגף התכנון  
שרית שילאן נציגת עירייה מקצועית מנהלת מח' רישוי בניה  
אלעזר ניר  חבר  נציג כיבוי אש  
אלון בן זקן נציג עירייה מקצועי יועץ משפטי  
דוד תורג'מן משקיף - משתתף אופציונאלי מבקר העיירה  
יפה בן שחר נציגה בעלת דעה מייעצת נציגת שר האוצר  
מעיין חיימסון נציגת עירייה מקצועית מנהלת תפעול הוועדה  
 
פרוטוקולים ועדת תכנון ובניה