ועדת הקצאות

שם

תפקיד

 סיעה/אחר

איתי צחר

יו"ר

מנכ"ל העירייה
רעיה סבירסקי חברה  
  חבר גזבר העירייה
אלון בן זקן חבר היועץ המשפטי
אילה זיו חברה מנהלת מח' נכסים
מיכל כהן מזכירת הועדה ס.מנהלת מח' נכסים
 
פרוטוקולים ועדת הקצאות