ועדת נגישות 

שם

תפקיד

סיעה/אחר

לירית שפיר שמש יו"ר מרצ
יעל סער  חברה כפר סבא מתקדמת
 אברהם ממה שיינפין  חבר תפו"ח
יסמין לאווי חברה הרשימה שלנו
רזיה יפה חברה מרצ
אתגר יוגב חברה דרך חדשה
ענת שלום יורן  חברה מרצ
מיכל לוי  חברה כפר סבא מתקדמת
תמר דראל פוספלד חברה כפר סבא מתקדמת
בלה מסיקה חברה תפו"ח
נורית פלג קנטי חברה כפר סבא בראש
נאוה משולם חברה כפר סבא בראש
איציק קרייזלר חבר דרך חדשה
גולן מוסאי חבר דרך חדשה
יואב מלאכי חבר דרך חדשה
דוד גבריאלי חבר ליכוד
איתי צוקרמן חבר מרצ
אבי תשובה חבר כפר סבא אחת
עמית כץ חבר כפר סבא מתקדמת
יעקב שרייבמן חבר כפר סבא בראש
דורון היימן חבר דרך חדשה
צבי וינר חבר דרך חדשה
גיא משה חבר מרצ
אסתי בן ארצי חבר כפר סבא מתקדמת
אורית בראון מזכירת הועדה

ממונה על נגישות עירונית

פרוטוקולים ועדת נגישות