ועדת קליטת עליה

שם

תפקיד

סיעה/אחר

 מ"מ
אורן כהן

יו"ר

ליכוד 

 

ד"ר רפאל קובי

חבר

תנופה 

אמיר קולמן

הדר לביא

חברה

כפר סבא מתקדמת  

פינחס כהנא 
ריטה קורלנד חברה נציג ציבור  
אלעד מהרן  חבר  נציג ציבור  
ילנה לוי חברה ילנה נציג ציבור  
יונה מייקלר חבר נציג ציבור  
סבטלנה דורשנקו מזכירת הועדה נציגת עירייה אחראית קליטה ועליה  

 

פרוטוקולים ועדת קליטת עליה