ועדת קשרי חוץ וערים תאומות

שם

תפקיד

סיעה /אחר

פליאה קטנר יו"ר מרצ
מאיר מנדלוביץ' חבר מרצ
ד"ר רפי קובי חבר תנופה
רוני איז"ק חבר ליכוד
דבי אזולאי חברה דרך חדשה
עו"ד דניאל אוטמזגין חבר דרך חדשה
קובי מועלם חבר דרך חדשה
משה קוסובר חבר דרך חדשה
מאיר יידוב חבר הרשימה שלנו
רן כדורי חבר דרך חדשה
דני חן חבר תנופה
אלי חיון חבר דרך חדשה
דני דפדי חבר תפו"ח
אמיר כהנא  חבר כפר סבא מתקדמת
טליה קליין פרז  חברה כפר סבא מתקדמת
דפנה רשמן  חברה כפר סבא מתקדמת
תמר דראל פוספלד  חברה כפר סבא מתקדמת
סער ורדי  חבר כפר סבא בראש
שולה קליין  חברה כפר סבא בראש
גלית דובין  חברה כפר סבא בראש
שי פלבר  חבר כפר סבא בראש
גדי רייך  חבר דרך חדשה
יוחי שרייבמן  חבר כפר סבא בראש
אבי רוקנשטיין  חבר מועצת ארגוני המתנדבים
בן צ'רטוף דאר מזכיר הועדה עוזר מנכ"ל העירייה