ועדת תחבורה

שם

תפקיד

סיעה/אחר

עילאי הרסגור הנדין

יו"ר

מרצ 

דני הרוש

חבר

דרך חדשה 

צביקה צרפתי 

חבר

כפר סבא אחת  

זמר ברשאי חבר נציג סיעות קואליציה
אלן טנמן חבר  נציג סיעות אופזיציה
עמירם מילר   חבר נציג סיעות קואליציה
איל בהק חבר נציג סיעות קואליציה
קובי פדוה   חבר נציג סיעות קואליציה
בועז גרוס נציג מקצועי מהנדס תנועה ותחבורה חיצוני
סיגל שיטרית נציגת עירייה מקצועית מנהלת מח' בטיחות בדרכים
אליק יופה נציג משטרה מקצועי אגף תנועה משטרת כפר סבא
רפי וקסלר נציג משטרה מקצועי אגף תנועה משטרת כפר סבא
מיכל בן הרוש נציגת עירייה מקצועית מנהלת רשות החניה ואכיפה עירונית
אסף גולן  נציג עירייה מקצועי מ"מ מנהל מח' הסעות
עו"ד אלון בן זקן נציג עירייה מקצועי  היועץ המשפטי
עודד דמרי נציג עירייה מקצועי  
זהר מדמון נציג עירייה מקצועי  מנהל המח' התפעוליות
אמציה גזית נציג מקצועי נציג המועצה הלאומית למניעת תאונות
אינג' הילן דהרי מזכירת הועדה מהנדסת תחבורה ותנועה

 

פרוטוקולים ועדת תחבורה