ועדת תמיכות

שם

תפקיד

 סיעה/אחר

איתי צחר

יו"ר

מנכ"ל העירייה

צביקה דוידי

חבר גזבר העירייה
אלון בן זקן חבר היועץ המשפטי
רחלי רם מזכירת הועדה נציגת עירייה מקצועית

 

פרוטוקולים ועדת תמיכות