שם כתובת טל'

אתר אינטרנט

אילן רמון

אז"ר 18

7444372 לאתר בית הספר
אלון 

זאב גלר 6

7441098 לאתר בית הספר

בר לב 

תל-חי 102

7678466

לאתר בית הספר
שז"ר

זאב גלר 27

7425775 לאתר בית הספר
שרת 

זאב גלר 29

7407520  

ממלכתי דתי:

שם כתובת טל' אתר אינטרנט

 אולפנית הראל

 תל חי 70

7650316 לאתר בית הספר

תורה ומדע ע"ש זבולון המר

תל חי 87

7680811