בהתאם לחוק העזר העירוני בכפר סבא בדבר מודעות ושלטים - כל המפרסם פרסום שהוא בבחינת הודעה לרבים, במובן שהוא נשקף לרשות הרבים ומביא לידיעת הציבור את הכתוב בשלט או במודעה, חייב בהיתר פרסום וכן חייב בתשלום אגרת פרסום.

פרסום על גבי סוכך גם הוא פרסום בבחינת קביעת שלט ברשות הרבים.

שילוט שבתוך העסק הנשקף לרחוב, הוא מודעה במובן חוק העזר.

אגרת השילוט והמודעות אינה דומה לחיוב הארנונה.

החיוב הנו אגרה שנתית המסתיימת ב-31 לדצמבר של כל שנה, בלא קשר למועד קבלת ההיתר.

הדבקת מודעות על גבי לוחות המודעות העירוניים נעשית דרך האגודה לתרבות הדיור