חנה זטלר

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
מוצ"ש ב' בכסלו תשל"ח (12.11.77)
 
 עלתה ארצה בשנת 1908 והשתכנה בפתח תקוה. כעבור שנתיים לבן ציון זטלר ז"ל, אחד המתיישבים הראשונים בכפר סבא.
חנה זטלר היא האם הראשונה בכפר סבא, שילדה את בכורת המושבה בשנת 1913, עת נכנסו המתיישבים הראשונים לבתיהם.
חנה זטלר היתה עזר נאמן לבעלה. בשקידה רבה סייעה בעבודת המשק וידה אף אחזה במחרשה. בעת גירוש יהודי יפו-תל אביב, שימש ביתה מקום מקלט לפליטים, כשם שהיה מקום מקלט לצעירים יהודים שנדרשו לעבודה על ידי הטורקים.
לא רק תלאות וסבל של השתרשות ידעה חנה זטלר. כוס יגוניה התמלאה בנפול בנה אפרים ז"ל במילוי תפקידו. כביטוי של הערכה לחנה זטלר, בעלת זכות ראשונים בכפר סבא, מוענק לה התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל וה-75 לכפר סבא.