אודות טבע עירוני בעיר

כרשות שבתחומה שטחים פתוחים, עיריית כפר סבא רואה עצמה אחראית על משאב הטבע בעיר. בכפר סבא למעלה מ- 20 אלף עצים המשתייכים ל-56 מינים שונים, 91 פארקים ציבוריים, מדשאות, גינות קהילתיות, שטחי טבע עירוני ושבילי הליכה. כל אלה נתפסים כנכסים חשובים לאיכות החיים ולאיכות הסביבה בעיר. הרשות דואגת לעלות את מודעות תושביה לחשיבות הטבע העירוני ולהגברת שימוש הציבור בטבע לתועלתו.
כדי להגן על ערכי הטבע במרחב העירוני באופן מושכל, ערכה עיריית כפר סבא יחד עם החברה להגנת הטבע סקר מעמיק למיפוי שטחי טבע ומרחבים שעשויים להיות בעלי ערך בהיבט של טבע עירוני. הידע שנצבר תורם לשימור המינים, למשל על ידי השבת מיני צומח לעיר, איסוף זרעי צמחי בר והפצתם.

לפני ואחרי: 

תמונות לפני ואחרי זריעת שטח הבר הצמוד לגינה הקהילתית הדרים

בתמונה: שטח הבר הצמוד לגינה הקהילתית הדרים. נזרע בסוף 2014.

המסדרון האקולוגי

בשדות החקלאיים במזרח העיר עובד "המסדרון האקולוגי" הארצי- שטח המשמש מעבר עבור בעלי חיים וצמחים מדרום לצפון ובעל חשיבות רבה לשמירת הטבע ברמה הארצית. המסדרון בעיר חשוב במיוחד משום שזהו "צוואר בקבוק"- שטח צר וחיוני ובעצם השטח היחיד המקשר בין אגן ניקוז ירקון ואגן ניקוז הפולג.
כפר סבא ממוקמת באזור "המרזבה" וסוגי הקרקע הייחודיים, בהם אדמת החמרה האדומה, יצרו מגוון בתי גידול ייחודיים כגון בריכות חורף, ביצות ומגוון צומח הייחודי לאדמות החמרה. בכדי לשמור על ייחודיות הטבע המקומי הוחלט על הקמת בריכת החורף בפארק, שימור ושיקום יער קפלן, הקמת אזורי "טבע עירוני" פורחים בעיר והחזרת פרחי בר לתחומו.
בריכת החורף בפארק העירוני
בפארק העירוני הוקמה בריכת חורף בנפח של 1,100 קוב, שמטרתה השהיית מי נגר ואיגומם לשם יצירת בית גידול לח לחי והצומח המקומיים. בריכת החורף משחזרת בית גידול טבעי שאפיין את אזור השרון וכמעט ונעלם מן האזור בעקבות הבנייה הצפופה. בבריכות חורף חי מגוון מינים ייחודי הכולל מינים רבים החיים אך ורק בבריכות החורף וכן מינים רבים המגיעים להנות מהריכה בהם עופות, דו-חיים, זוחלים ויונקים.

בריכת החורף בפארק העירוני

בפארק העירוני הוקמה בריכת חורף בנפח של 1,100 קוב, שמטרתה השהיית מי נגר ואיגומם לשם יצירת בית גידול לח לחי והצומח המקומיים. בריכת החורף משחזרת בית גידול טבעי שאפיין את אזור השרון וכמעט ונעלם מן האזור בעקבות הבנייה הצפופה. בבריכות חורף חי מגוון מינים ייחודי הכולל מינים רבים החיים אך ורק בבריכות החורף וכן מינים רבים המגיעים להנות מהריכה בהם עופות, דו-חיים, זוחלים ויונקים.

בריכת החורף בפארק העירוני

רשת השבילים הירוקים בעיר

רשת שבילי הליכה מחברת בין שטחים ירוקים ופתוחים בעיר, מוסדות חינוך ומבני ציבור. בתכנון העיר הושם דגש על נושא החיבוריות והוחלט על יצירת שבילים הירוקים מחברים בין השטחים הירוקים, שכונות וחלקי העיר ומאפשרים מעבר ונגישות לאדם ולבעלי החיים. בכך שבילים ירוקים אלו מקבילים ומשלימים את המסדרון האקולוגי בשטחים הפתוחים בעיר ומאפשרים לבעלי חיים קטנים כגון קיפודים וצבים לנוע בעיר.


גינון בר-קיימא: עובדים עם הטבע

העיקרון המנחה את תפיסת ניהול הגינון העירוני והפיכתו לבר-קיימא, הוא סינרגיה של אדם, טבע, אדמה ומים. המטרה היא ליצור שטחים פתוחים בריאים ומזמינים לאדם ולסביבה:

  1. הפסקת השימוש בקוטלי עשבים כימיים - כפר סבא הינה העיר הראשונה בישראל בה הופסק השימוש בקוטלי עשבים כימיים.  מהלך זה מקדם את ההגנה על המאזן הטבעי של הקרקעות, צמחיית הבר ובעלי החיים בעיר ושומר על בריאות התושבים – הנהנים ממרחב ציבורי נקי מכימיקלים ובטוח יותר. 
  2. שימוש במינים מקומיים -  עיריית כפר סבא פועלת לשימור מיני צומח הייחודיים לאזור השרון ובהם המינים המצויים בסכנת הכחדה. מחלקת גנים ונוף מתעדפת שתילת צומח מקומי על פני מינים אקזוטיים ומרחיקה מינים פולשים, דבר המעודד את אוכלוסיית המאביקים בעיר ומזמן את המגוון הביולוגי המקומי. ברוח זאת ניטעים עם עצי עיר בהם מגוון עצים ארצישראליים, הדרים ולאחרונה גם אלון התבור המחזיר מעט ממראה יער הפארק השרון ההיסטורי שאפיין את אזורנו.
  3. השקיה חסכונית - בעיר פועלת מערכת השקיה ובקרה חדשה שמביאה ל-20% חיסכון במים, ומפקח במשרה מלאה מועסק לצורך תפעולה. ראשי מערכת מופעלים בשליטה מרחוק בהתאם למזג האוויר ולסוג הצמחייה.
  4. חיפוי קרקע ברסק גזם מקומי - כחלק ממדיניות הטיפול בפסולת העירונית, הוקמה בכפר סבא תשתית עירונית לטיפול בגזם ולשימוש בו. חיפוי הקרקע בגזם תורם למניעת עשבייה ולחיסכון במים ומטייב את הקרקע.

גינות בעיר עם שילוט המסביר על הפסקת השימוש בקוטלי עשבים כימיים

מידע נוסף:

סקר טבע עירוני כפר-סבא

סקר עצים 2010