טובה אנטמן

בת למשפחה ציונית שורשית שפעלה רבות לארגון יהודים לקראת עלייתם ארצה עד שנאלצה לברוח מאימת עליית הנאציזם.
בוגרת בית הספר היסודי ע"ש אוסישקין ב"חאן" המושבה, ותיכון עיוני ברעננה.
פיתחה נתיבי פעילות ציבורית בנפרד מפעילותו הציבורית של בעלה – יצחק. ביתה הומה עשייה שמתמקדת בעיקר בסיוע לזולת במצוקה.
טובה פעילה במשך שנים במסגרת האגודה למען החייל כנציגת העיר מול היחידה המאומצת, והנה ממשיכתה של אמה שפעלה בתחום זה בתקופת טרום המדינה עם הקמת הישוב. שמשה כיו"ר הוועדה הסוציאלית של האגודה למלחמה בסרטן.
כהנה כיו"ר עמותת "אמונה" הפועלת רבות בסיוע למוסדות ילדים ולנזקקים.
טובה תמיד נכונה לסייע בכל תחום, פועלה רב בתחום קליטת העלייה, כאשר ארחה בביתה משפחות במצוקה וספקה את מחסורם.
ועל כל אלה מוענק לה התואר יקירת כפר סבא.