יהודה אלטשולר

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
מוצ"ש ב' בכסלו תשל"ח (12.11.77)
 
עלה ארצה מליטא בשנת 1923 בהיותו בן 20. כנצר למשפחת רבנים וגדולי תורה הביא עמו מטען רוחני של ערכי היהודית ומסורת ישראל.
ממייסדי קבוצת הדייגים בעתלית. ב-1928 הצטרף לראשוני הפועלים בנטיעת פרדס "גן חיים" וב-1930 הקים משק חקלאי עצמאי בכפר סבא, בו הוא עובד עד עצם היום הזה.
במלחמת הקוממיות שכל את ביתו בת שבע, משוררת מחוננת, שנפלה בקרב על שחרור העיר לוד. זה כשלוש עשרות שנים מקדיש הוא את כל מאודו למען המשפחות השכולות – הורי בניהם של גבורי מערכות ישראל.   יסוד קרנות להגשת עזרה כספית וסעד רוחני למשפחות אלה. בתפקיד זה, שנטל על עצמו, כמפעל חיים, הוא משקיע כוחות נפש, חום לבב, התמדה ודבקות ומרץ נעורים.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל וה-75 לכפר סבא.