יוסף גרינברג

עלה ארצה בשנת 1936 מאוקראינה שברוסיה. גדל והתחנך על ברכי הציונות והיהדות. בכפר סבא הצטרף ל"הגנה" והיה בין הלוחמים לכיבוש העבודה העברית. במלחמת השחרור גויס לצה"ל.
בשנת 1951 הקים נגריה עצמאית, אשר במרוצת הזמן שגשגה וסיפקה פרנסה למשפחות נוספות. איש תורה ועבודה, אשר לצד עבודתו עוסק גם בעבודה ציבורית והצטרף להתאחדות בעלי המלאכה.
בשנת 1987 זכה בתואר "יקיר המלאכה בישראל".
חבר המועצה הדתית, חברה בהנהלת "חברה קדישא", חבר לשכת "בני ברית", מתנדב בעמותה למען הקשיש.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא.